Naučné stezky v CHKO Orlické hory

Okolím Deštného

Popis trasy:
Trasa NS začíná na konečné autobusu u hotelu Orlice v Deštném v Orlických horách - Zákoutí. Pokračuje po silnici směr Šerlich a odbočuje vlevo na silnici k hotelu Šerlišský mlýn. Asi po 500 m odbočuje vpravo přes říčku Bělou na žlutou turistickou cestu a souběžně s ní pokračuje na hřeben Orlických hor k Masarykově chatě na Šerlichu. Odtud pokračuje po hřebenové cestě souběžně s červenou turistickou cestou - Jiráskova horská cesta - přes NPR Bukačka na křižovatku lesních cest pod Polomským kopcem. Zde je odbočka NS vpravo k Vrchmezí. Z křižovatky pod Polomským kopcem pokračuje dále po lesní silnici do PR Sedloňovský vrch, dále po této silnici kolem Sedloňovského Černého kříže. Ve druhé ostré pravotočivé zatáčce odbočuje vlevo k modré turistické cestě a po ní pokračuje zpět do Deštného v Orlických horách, kde končí ve středu obce u kostela na zastávce autobusů. Trasa NS je vyznačena v mapě na následující straně.

Délka trasy: ca 15 km

Informace:
Zajímavosti o okolí NS jsou dostupné návštěvníkům na 8 informačních panelech, které jsou umístěny na trase NS pouze na letní sezónu (květen - říjen). V minulosti byl vydán tištěný průvodce, který je již dlouho rozebrán.

Názvy zastávkových panelů:
1. Deštné - Zákoutí (Obec Deštné)
2. Květena Orlických hor
3. Nadmořská výška 1015 m (Pohled do Polska)
4. SPR Bukačka
5. Vrchmezí 1084 m (Turistika)
6. Lesy Orlických hor
7. Černý kříž (Opevnění)
8. Deštné - Národní dům (Ochrana přírody)


Po hřebeni Orlických hor

Popis trasy:
Obousměrná trasa. Začínáme na hřebeni Orlických hor v sedle pod Šerlichem, u parkoviště. Odtud pokračuje po červené turistické cestě - Jiráskova horská cesta - směrem k Malé Deštné, dále na Velkou Deštnou, nejvyšší vrchol Orlických hor. Odtud pokračuje po lesní silnici, stále po Jiráskově horské cestě, přes sedlo pod Jelenkou, kolem Valinova pramene na konečnou silnice ze Zdobnice. Dále pak stále po Jiráskově horské cestě na vrchol Homole, Tetřevce, kolem Kunštátské kaple na Mezivrší. Zde u silnice z Říček do Černé Vody končí v tomto směru. Trasa NS je vyznačena v mapě na následující straně.

Délka trasy: ca 17 km

Informace:
Zajímavosti o okolí NS jsou dostupné návštěvníkům na 11 informačních panelech, které jsou umístěny na trase NS pouze na letní sezónu (květen - říjen).

Názvy zastávkových panelů:
1. Na Šerlichu (CHKO Orlické hory)
2. U Jelení lázně (Lesy Orlických hor)
3. Na Velké Deštné (Vývoj Orlických hor)
4. Na Velké Deštné (Počátky turistiky v Orl. horách)
5. Sedlo pod Velkou Deštnou (Flóra Orlických hor)
6. Valinův pramen (Vodohospodářské poměry)
7. Nad Čertovým dolem (Vývoj osídlení Orlických hor)
8. Na Tetřevci (Fauna Orlických hor)
9. U Kunštátské kaple (PR Rašeliniště U Kunštátské kaple)
10. Pěticestí (Návštěvní řád CHKO Orlické hory)
11. Na Mezivrší (CHKO Orlické hory) 


Zemská brána

Popis trasy:
Obousměrná trasa. Začínáme u silnice z Bartošovic v Orlických horách na Čihák, u mostu přes Divokou Orlici. Po levé straně překoná skalní výchoz a pokračuje k Pašerácké lávce. Přejde na pravou stranu Divoké Orlice a pokračuje po lesní cestě po této straně kolem Ledříčkovy skály až do Klášterce nad Orlicí, kde končí za křižovatkou do osady Potoky. Trasa NS je vyznačena v mapě na následující straně.

Délka trasy: ca 3 km

Informace:
Zajímavosti o okolí NS jsou dostupné návštěvníkům na 22 informačních panelech, které jsou umístěny na trase NS pouze na letní sezónu (květen - říjen). V minulosti byl vydán leták se základními informacemi.

Názvy zastávkových panelů:
1. Chráněná krajinná oblast Orlické hory
2. Přírodní rezervace Zemská brána
3. Most na Divoké Orlici
4. Geomorfologie Zemské brány
5. Květena Zemské brány
6. Pašerácká lávka
7. Lusthaus
8. Historický vývoj skladby lesa
9. Lesní ptactvo
10. Klasifikace lesních porostů
11. Ryby Divoké Orlice
12. Objekt lehkého opevnění
13. Obnovní prvky
14. Pohraniční opevnění ČSR
15. Pobřežní vegetace
16. Divoká Orlice
17. Ledříčkova skála
18. Savci lesních porostů
19. Zvířena Divoké Orlice
20. Přírodní rezervace Zemská brána
21. Ochrana stromové zeleně
22. Chráněná krajinná oblast Orlické hory